• shz STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ (SHZ)
    Potřebujete ochránit své prostory, data či technologie? Využijte našich profesionálních služeb v oblasti požární ochrany.
  • požární signalizace EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) A DETEKCE SHZ
    Součástí instalace SHZ je i EPS - detekce SHZ, která zaručuje řádné spuštění a fungování celého systému SHZ.
  • door fan test DOOR FAN TEST (DFT)
    Uvažujete o instalaci objemového hašení prostoru pomocí SHZ s plynným médiem? Pak je nezbytné pro prokázání celistvosti chráněného prostoru provedení zkoušky těsnosti prostoru (DFT) dle ČSN EN 15004-1

Máte zájem o provedení zkoušky těsnosti prostoru?

Zašlete nám poptávku na info@kimbau.cz nebo zavolejte na telefonní čísla:

+420 777 713 192 nebo +420 777 772 490

Door fan test (DFT) je zkouškou těsnosti prostoru, která slouží jako doklad toho, že se v chráněném prostoru udrží dostatečná normou požadovaná a projektem stanovená koncentrace hasiva na to, aby došlo k úspěšnému uhašení požáru pomocí SHZ. Pokud Door fan test nevyjde, je potřeba lokalizovat všechny případné netěsnosti v místnosti, které se musí bezprostředně utěsnit. V opačném případě bude účinnost SHZ snížena a může tak dojít ke znovu vznícení požáru.

Provedení door fan testu

Jedná se o cenově dostupnou variantu, díky které spolehlivě zjistíte, je-li chráněný prostor dostatečně těsný, resp. je-li SHZ učinné. Zkoušky těsnosti místností provádíme v rámci celé České Republiky.

Detekce netěsností

V případě vašeho požadavku jsme schopni detekovat veškeré netěsnosti způsobující úniku vzduchu z chráněného prostoru.

Návrh utěsnění místnosti

Chráněné prostory si detailně prohlídneme, posoudíme a navrhneme vhodná opatření vedoucí k eliminaci netěsností.

Provedení zatěsnění

Jako certifikovaná společnost nabízíme provedení protipožárních a plynotěsných ucpávek. Po zatěsnění místnosti provádíme nový door fan test, který nám potvrdí účinnost SHZ.

Kontaktujte násPobočka: Štěrboholská 1434/102a, Praha 10
Provozní doba: PO-PÁ 8:00-18:00
Email: info@kimbau.cz
Telefon: +420 777 713 192, +420 777 772 490

kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o.
IČ: 61246662 DIČ: CZ61246662
www.kimbau.cz www.zdenerodinnedomy.cz
www.jannes-holding.cz

© Copyright 2015 stabilnihasicizarizeni.cz. Všechna práva vyhrazena.