• shz STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ (SHZ)
    Potřebujete ochránit své prostory, data či technologie? Využijte našich profesionálních služeb v oblasti požární ochrany.
  • požární signalizace EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) A DETEKCE SHZ
    Součástí instalace SHZ je i EPS - detekce SHZ, která zaručuje řádné spuštění a fungování celého systému SHZ.
  • door fan test DOOR FAN TEST (DFT)
    Uvažujete o instalaci objemového hašení prostoru pomocí SHZ s plynným médiem? Pak je nezbytné pro prokázání celistvosti chráněného prostoru provedení zkoušky těsnosti prostoru (DFT) dle ČSN EN 15004-1

Hledáte dodavatele plynového stabilního hasícího zařízení?

Zašlete nám poptávku na info@kimbau.cz nebo zavolejte na telefonní čísla:

+420 777 713 192 nebo +420 777 772 490

Naše společnost v současné době dodává téměř všechny certifikované systémy SHZ v České Republice, které se však liší svou použitelností. V první řadě je potřeba vyspecifikovat prostor, data či technologie, které chcete chránit pomocí stabilního hasícího zařízení (SHZ). Na základě tohoto upřesnění naše společnost odborně posoudí a navrhne vhodné způsoby požární ochrany v souhladu s platnou legislativou.

INERTNÍ HASIVA

Inertní hasiva jsou hasivy netečnými, což v praxi znamená, že nereagují s žadnými jinými prvky a tudíž nevytváří nebezpečné sloučeniny. Jedná se o podstatně levnější hasivo, než jsou hasiva chemická, přičemž splňují v plném rozsahu veškeré ekologické požadavky, kam patří nulové porušování ozonové vrstvy, nulový vliv na oteplování Země, nulové zbytky po hašení v důsledku degradace, nulová vodivost, nulový čas rozpadu v atmosféře. Jelikož se jedná o látky, skladované pouze v plynné fázi, nedochází při zaplavování chráněného prostoru ke kondenzaci par. Tím je na rozdíl od látek HFC zajištěna v průběhu hašení trvalá viditelnost v zaplavovaném úseku. Kromě toho je možné umístit strojovnu s tlakovými láhvemi ve vhodné místnosti a dopravovat hasivo potrubím do chráněného úseku i na delší vzdálenost. Vypouštěcí čas inertních hasiv je 60s.

INERGEN IG 541

INERGEN ® je směs inertních atmosférických plynů, která obsahuje 52% dusíku, 40% argonu a 8% oxidu uhličitého. INERGEN se řadí do kategorie netoxických plynných hasiv a je optimálním hasivem, které zaručuje uhašení požáru bez dalších nežádoucích následků. INERGEN se používá převážně k požární ochraně místností obsahující předměty o vysoké hodnotě, kde není možné použít vodní stabilní hasící zařízení kvůli možnému poškození předmětů. Hasivo INERGEN zároveň má tzv. trojrozměrný (3D) hasící účinek, což znamená, že se dostane i do míst, kam se vodní hasící systémy nedostanou.

ARGONITE IG 55

Argonite je směsí 50% argonu a 50% dusíku. Řadí je mezi inertní plyny a využívá se běžně v plynových hasících systémech. Systém Argonite je plně certifikovaný v České Republice a umožňuje hašení téměř všech hořlavých materiálů.

DUSÍK IG 100

Dusík IG-100 má téměř shodnou koncentraci jako vzduch a tudíž nedochází ke zvyšování koncentrací v úrovni podlahy či stropu. IG-100 je zcela inertní a z hlediska lékařského nedochází k poškození lidského organismu. Výhod hasícího systému Dusík využívají částečně i systémy Argonite a Inergen, které jsou směsí argonu, dusíku a v případě Inergenu i CO2.

SYSTÉMY CO2

Rodinné domy, ať již typové či individuální, formou na klíč provádíme jako komplexní dílo tak, abyste se nemuseli o nic starat. Stačí si pouze vybrat z nabídky produktů a my vše zařídíme za Vás. Rodinné domy na klíč šetří Váš čas i energii!

CHEMICKÁ HASIVA

Chemická hasiva se uchovávají v tlakových nádobách v kapalném stavu. Mají vysokou hasící účinnost a tím i menší nároky na potřebnou plochu pro umístění tohoto SHZ. Tlakové nádoby se většinou umisťují v chráněném prostoru, neboť tyto 25/42 barové systémy nedovolují vypustění hasiva na větší vzdálenosti. Chemicko hasivo je vypuštěno do 10 vteřin.

FM 200

Hasivo FM-200 (HFC 227ea) je hasivem chemickým, kapalným, bezbarvým a nepáchnoucím. Výhodou tohoto chemického hasiva je, že díky větší hasící schopnosti má menší nárok na objem hasiva a tedy i počet tlakových nádob, než jak tomu je u inertních plynů.

NOVEC 1230

NOVEC-1230 je kapalné chemické hasivo užívané v plynových hasících systémech. Při vypouštění z trysek se však NOVEC-1230, díky velice nízkému bodu varu, nachází v plynném skupenství. Hasící systém NOVEC-1230 vznikl jako alternativa k zakázaným halonovým hasivům, která výrazně poškozovala životní prostředí.

Ukázky stabilních hasících zařízení a DFT

Kontaktujte násPobočka: Štěrboholská 1434/102a, Praha 10
Provozní doba: PO-PÁ 8:00-18:00
Email: info@kimbau.cz
Telefon: +420 777 713 192, +420 777 772 490

kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o.
IČ: 61246662 DIČ: CZ61246662
www.kimbau.cz www.zdenerodinnedomy.cz
www.jannes-holding.cz

© Copyright 2015 stabilnihasicizarizeni.cz. Všechna práva vyhrazena.