• shz STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ (SHZ)
    Potřebujete ochránit své prostory, data či technologie? Využijte našich profesionálních služeb v oblasti požární ochrany.
  • požární signalizace EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) A DETEKCE SHZ
    Součástí instalace SHZ je i EPS - detekce SHZ, která zaručuje řádné spuštění a fungování celého systému SHZ.
  • door fan test DOOR FAN TEST (DFT)
    Uvažujete o instalaci objemového hašení prostoru pomocí SHZ s plynným médiem? Pak je nezbytné pro prokázání celistvosti chráněného prostoru provedení zkoušky těsnosti prostoru (DFT) dle ČSN EN 15004-1

Hledáte dodavatele vodního stabilního hasícího zařízení?

Zašlete nám poptávku na info@kimbau.cz nebo zavolejte na telefonní čísla:

+420 777 713 192 nebo +420 777 772 490

Sprinklery

Sprinklerová vodní hasící zařízení jsou určena zejména pro ochranu výrobních a skladovacích prostor tj. halových objektů, případně i administrativních či ubytovacích prostor. Součástí sprinklerových systémů jsou zejména požární nádrže, čerpadla, ventilové stanice, armatury, rozvody, spriklerové hlavice atd.

Vodní clony

Vodní clony se využívají především k zajištění požadované požární odolnosti mezi jednotlivými požárními úseky stavebních objektů. Vodní clony je možné použít i pro ochlazování skleněných stěn apod. Vodní clony používají otevřené vypouštěcí trysky a požár je detekován pomocí klasické detekce (ústředna, kabeláže, čidla).

Vodní mlhy

Vysokotlaká mlhová zařízení se podobně jako sprinklery dělí na otevřená ( trysky), která je nutno kombinovat s klasickou detekcí a uzavřená (trysky automatické se skleničkou pro 57 st., 68 st., a další teploty shodné jako u sprinklerových zařízení). Použití jednotlivých alternativ je dáno typem chráněného prostoru.

Polostabilní hasící zařízení

Součástí polostabilního hasícího zařízení na rozdíl od zařízení sprinklerového není nádrž ani strojovna. Toto PHZ je napájeno z hasičských cisteren přes připojovací bod, případně může být ještě napájeno z vodovodního řádu v případě jeho dostatečné kapacity. Polostabilní hasící zařízení slouží například pro hašení společných garáží, resp. garážových stání, a podobných prostor.

Pěnové SHZ

Pěnové stabilní hasící zařízení je založeno na principu, který zamezuje kontaktu kyslíku s povrchem hořícího předmětu či technologie. Díky tomuto principu hašení nedochází k opětovnému vznícení. Součástí pěnového stabilního hasicího zařízení je zásobování vodou, zařízení pro dodávku pěnidla, řídící ventily, rozvody a koncovky pro aplikaci pěny.

Mobilní vysokotlaké hasící zařízení

Univerzální vysokotlaká hasící mobilní zařízení umožňují okamžitý zásah bez přípravy. Jejich výhoda spočívá v možnosti přepínání z hašení vodou na hašení vodní mlhou či pěnou a to dle typu použité trysky. Hasební výkon je i přes malou spotřebu vody velice účinný. Mobilní pěnová zařízení najdou uplatnění při hašení počátečních a malých požárů třídy A a B.

Ukázky realizace vodních SHZ

Kontaktujte násPobočka: Štěrboholská 1434/102a, Praha 10
Provozní doba: PO-PÁ 8:00-18:00
Email: info@kimbau.cz
Telefon: +420 777 713 192, +420 777 772 490

kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o.
IČ: 61246662 DIČ: CZ61246662
www.kimbau.cz www.zdenerodinnedomy.cz
www.jannes-holding.cz

© Copyright 2015 stabilnihasicizarizeni.cz. Všechna práva vyhrazena.